[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích tác hại của bệnh thiếu trung thực trong thi cử
Văn mẫu lớp 11

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích tác hại của bệnh thiếu trung thực trong thi cử

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích tác hại của bệnh thiếu trung thực trong thi cử Dàn ý chi tiết 1. Mở bài: – Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: tác hại của bệnh thiếu trung thực trong thi cử – Đánh giá ban đầu: vấn đề nhức nhối 2. Thân bài: * Giải thích + Hiện trạng: –…

Continue Reading

[Văn mẫu tuyển chọn] Nghị luận về phương châm Học đi đôi với hành
Văn mẫu lớp 11

[Văn mẫu tuyển chọn] Nghị luận về phương châm Học đi đôi với hành

[Văn mẫu tuyển chọn] Nghị luận về phương châm Học đi đôi với hành Dàn ý chi tiết 1. Mở bài: – Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: phương châm học đi đôi với hành – Cảm nhận ban đầu 2. Thân bài: * Học đi đôi với hành là gì? – Đó là việc tiếp nhận kiến thức…

Continue Reading

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích cảnh cho chữ trong truyện ngắn Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân
Văn mẫu lớp 11

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích cảnh cho chữ trong truyện ngắn Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích cảnh cho chữ trong truyện ngắn Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân Dàn ý chi tiết 1. Mở bài: – Dẫn dắt giới thiệu tác giả, tác phẩm + Nguyễn Tuân: Yêu thích, đam mê cái đẹp, luôn tìm tòi, khám phá và đưa chúng vào trong văn chương để tôn vinh, ngợi…

Continue Reading

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích bài thơ Chạy giặc của Nguyễn Đình Chiểu
Văn mẫu lớp 11

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích bài thơ Chạy giặc của Nguyễn Đình Chiểu

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích bài thơ Chạy giặc của Nguyễn Đình Chiểu Dàn ý chi tiết 1. Mở bài: – Giới thiệu tác giả, tác phẩm + Nguyễn Đình Chiểu + Chạy giặc: sau khi thành Gia Định bị giặc Pháp tấn công (17-2-1859) – Nội dung: – Khái quát chung 2. Thân bài: * Cảnh đất nước…

Continue Reading

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử
Văn mẫu lớp 11

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử Dàn ý chi tiết 1. Mở bài: – Dẫn dắt giới thiệu tác giả, tác phẩm: Hàn Mặc Tử là ngôi sao chổi xoẹt qua bầu trời thơ mới với cái đuôi chói lòa rực rỡ”. Đời thơ của ông ngắn ngủi song lại…

Continue Reading

[Văn mẫu tuyển chọn] Suy nghĩ về câu nói: Chúng ta có hai tai và một miệng để nghe nhiều hơn và nói ít hơn
Văn mẫu lớp 11

[Văn mẫu tuyển chọn] Suy nghĩ về câu nói: Chúng ta có hai tai và một miệng để nghe nhiều hơn và nói ít hơn

[Văn mẫu tuyển chọn] Suy nghĩ về câu nói: Chúng ta có hai tai và một miệng để nghe nhiều hơn và nói ít hơn Dàn ý chi tiết 1. Mở bài:    – Dẫn dắt, giới thiệu vấn đề cần nghị luận: ý nghĩa câu nói “Chúng ta có hai tai và một miệng để nghe nhiều hơn và…

Continue Reading

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích bài thơ Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận
Văn mẫu lớp 9

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích bài thơ Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích bài thơ Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận Dàn ý chi tiết 1. Mở bài: _Giới thiệu tác giả Huy Cận và bài thơ Đoàn thuyền đánh cá. 2. Thân bài: Luận điểm 1: Khổ 1+ 2: Đoàn thuyền đánh cá ra khơi trong buổi hoàng hôn a) cảnh hoàng hôn trên biển:…

Continue Reading

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật
Văn mẫu lớp 9

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật Dàn ý chi tiết 1. Mở bài: _Giới thiệu tác giả Phạm Tiến Duật và bài thơ Bài thơ về tiểu đội xe không kính. 2. Thân bài: Luận điểm 1: Hình ảnh những chiếc xe không kính vẫn băng băng ra…

Continue Reading