Văn mẫu lớp 12

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích vẻ đẹp bi tráng của người lính trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích vẻ đẹp bi tráng của người lính trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng Dàn ý chi tiết 1. Mở bài – Giới thiệu tác giả, tác phẩm – Nêu vấn đề cần nghị luận: Vẻ đẹp bi tráng của người lính trong bài thơ “Tây Tiến” của Quang Dũng – Khái quát…

Continue Reading

Văn mẫu lớp 12

[Văn mẫu tuyển chọn] Nghị luận xã hội về câu nói: Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để khẳng định mình

[Văn mẫu tuyển chọn] Nghị luận xã hội về câu nói: Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để khẳng định mình Dàn ý chi tiết 1. Mở bài – Nêu vấn đề cần nghị luận: Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để khẳng định mình. – Khái quát chung 2.…

Continue Reading

Văn mẫu lớp 12

[Văn mẫu tuyển chọn] Bàn về câu nói: Học vấn không có quê hương nhưng người có học vấn phải có Tổ quốc

[Văn mẫu tuyển chọn] Bàn về câu nói: Học vấn không có quê hương nhưng người có học vấn phải có Tổ quốc Dàn ý chi tiết 1. Mở bài – Nêu vấn đề cần nghị luận: Bàn về câu nói: Học vấn không có quê hương nhưng người có học vấn phải có Tổ quốc – Khái quát chung…

Continue Reading

Văn mẫu lớp 12

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích bản Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích bản Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh Dàn ý chi tiết 1. Mở bài – Giới thiệu tác giả, tác phẩm – Nêu vấn đề cần nghị luận: Phân tích “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh – Khái quát chung 2. Thân bài: * Khái quát: – Vào ngày 2/9/1945,…

Continue Reading