[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích bài thơ Đồng chí của Chính Hữu
Văn mẫu lớp 9

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích bài thơ Đồng chí của Chính Hữu

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích bài thơ Đồng chí của Chính Hữu Dàn ý chi tiết 1. Mở bài: _Giới thiệu tác giả Chính Hữu và bài thơ Đồng chí. 2. Thân bài: Luận điểm 1: cơ sở của tình đồng chí. _Cùng xuất thân từ những vùng nông thôn nghèo khó. _cùng đồng điệu trong nhịp đập của…

Continue Reading

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích bài thơ Ánh trăng của Nguyễn Duy
Văn mẫu lớp 9

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích bài thơ Ánh trăng của Nguyễn Duy

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích bài thơ Ánh trăng của Nguyễn Duy Dàn ý chi tiết 1. Mở bài: _Giớ thiệu bài thơ Ánh trăng và tác giả Nguyễn Duy. 2. Thân bài: Luận điểm 1:  Câu chuyện về mối quan hệ giữa nhà thơ và vầng trăng (Bốn khổ thơ đầu).  *Hai khổ thơ đầu: tác giả đã…

Continue Reading

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích truyện ngắn Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng
Văn mẫu lớp 9

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích truyện ngắn Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích truyện ngắn Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng Dàn ý chi tiết 1. Mở bài: _Giới thiệu truyện ngắn Chiếc lược ngà và tác giả Nguyễn Quang Sáng. 2. Thân bài: Luận điểm 1: Nhân vật ông Sáu qua tình cảm sâu nặng của ông Sáu với bé Thu:  _Lúc còn ở rừng:…

Continue Reading

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long
Văn mẫu lớp 9

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long Dàn ý chi tiết 1. Mở bài: _Giới thiệu truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa và tác giả Nguyễn Thành Long. 2. Thân bài: Luận điểm 1: Nhân vật anh thanh niên: _Nhân vật chính trong truyện làm công tác khí tượng kiêm vật…

Continue Reading

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích bài thơ Sang thu của Hữu Thỉnh
Văn mẫu lớp 9

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích bài thơ Sang thu của Hữu Thỉnh

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích bài thơ Sang thu của Hữu Thỉnh Dàn ý chi tiết 1. Mở bài: _Giới thiệu tác giả Hữu Thỉnh và bài thơ Sang thu. 2. Thân bài: Luận điểm 1: (Khổ1): Cảm nhận tinh tế của tác giả trước những tín hiệu giao mùa ở không gian gần và hẹp. _Cảm nhận bằng…

Continue Reading

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích bài thơ Viếng lăng Bác của Viễn Phương
Văn mẫu lớp 9

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích bài thơ Viếng lăng Bác của Viễn Phương

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích bài thơ Viếng lăng Bác của Viễn Phương Dàn ý chi tiết 1. Mở bài: _Giới thiệu tác giả Viễn Phương và bài thơ Viếng lăng Bác. 2. Thân bài: Luận điểm 1 .Cảm xúc trước lăng Bác: *Tình cảm chân thành và giản dị của đồng bào miền Nam muốn nhắn gửi, nhờ…

Continue Reading

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích truyện ngắn Làng của Kim Lân
Văn mẫu lớp 9

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích truyện ngắn Làng của Kim Lân

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích truyện ngắn Làng của Kim Lân Dàn ý chi tiết 1. Mở bài: _Giới thiệu tác giả Kim Lân và truyện ngắn Làng. 2. Thân bài: Luận điểm 1: Tình cảm yêu làng hòa quyện, thống nhất với tình cảm yêu nước của ông Hai. Tình cảm yêu làng của ông Hai nơi tản…

Continue Reading

Văn mẫu lớp 9

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích khổ 2 bài thơ Viếng lăng Bác của Viễn Phương

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích khổ 2 bài thơ Viếng lăng Bác của Viễn Phương Dàn ý chi tiết 1. Mở bài: _Giới thiệu nhà thơ Viễn Phương, bài thơ Viếng lăng Bác và khổ thơ thứ hai của bài. 2. Thân bài: _hai câu thơ đầu: mặt trời thiên nhiên và hình ảnh Bác. +Điệp từ : ngày…

Continue Reading

Văn mẫu lớp 9

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích khổ thơ đầu của bài Viếng lăng Bác của Viễn Phương

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích khổ thơ đầu của bài Viếng lăng Bác của Viễn Phương Dàn ý chi tiết 1. Mở bài: _Giới thiệu tác giả Viễn Phương và khổ 1 bài thơ Viếng lăng Bác. 2. Thân bài: _Câu 1: +như một thông báo: chúng con từ miền Nam ra miền Bắc vào lăng viếng Bác. +cuộc…

Continue Reading