Văn mẫu lớp 12

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích bài thơ Đàn ghi ta của Lorca của Thanh Thảo

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích bài thơ Đàn ghi ta của Lorca của Thanh Thảo Dàn ý chi tiết 1. Mở bài – Giới thiệu tác giả, tác phẩm – Nêu vấn đề cần nghị luận: Phân tích bài thơ “Đàn ghi – ta của Lorca” của Thanh Thảo – Khái quát chung 2. Thân bài: * Khái quát:…

Continue Reading

Văn mẫu lớp 12

[Văn mẫu tuyển chọn] Nghị luận về bệnh thành tích trong học tập

[Văn mẫu tuyển chọn] Nghị luận về bệnh thành tích trong học tập Dàn ý chi tiết 1. Mở bài – Nêu vấn đề cần nghị luận: bệnh thành tích trong học tập – Khái quát chung 2. Thân bài: * Khái quát: Thành tích là kết quả tốt gặt hái được sau những nỗ lực và cố gắng hết…

Continue Reading

Văn mẫu lớp 12

[Văn mẫu tuyển chọn] Tuổi trẻ học đường suy nghĩ và hành động để giảm thiểu tai nạn giao thông

[Văn mẫu tuyển chọn] Tuổi trẻ học đường suy nghĩ và hành động để giảm thiểu tai nạn giao thông Dàn ý chi tiết 1. Mở bài – Nêu vấn đề cần nghị luận: Tuổi trẻ học đường suy nghĩ và hành động để giảm thiểu tai nạn giao thông – Khái quát chung 2. Thân bài: * Khái quát:…

Continue Reading

Văn mẫu lớp 12

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường Dàn ý chi tiết 1. Mở bài – Giới thiệu tác giả, tác phẩm – Nêu vấn đề cần nghị luận: Phân tích “Ai đã đặt tên cho dòng sông” của Hoàng Phủ Ngọc Tường – Khái quát chung 2.…

Continue Reading

Văn mẫu lớp 12

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích nhân vật Chiến trong tác phẩm Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích nhân vật Chiến trong tác phẩm Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi Dàn ý chi tiết 1. Mở bài – Giới thiệu tác giả, tác phẩm – Nêu vấn đề cần nghị luận: Phân tích nhân vật Chiến trong tác phẩm “Những đứa con trong gia đình” của Nguyễn Thi –…

Continue Reading

Văn mẫu lớp 12

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích nhân vật Việt trong tác phẩm Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích nhân vật Việt trong tác phẩm Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi Dàn ý chi tiết 1. Mở bài – Giới thiệu tác giả, tác phẩm – Nêu vấn đề cần nghị luận: Phân tích nhân vật Việt trong tác phẩm “Những đứa con trong gia đình” của Nguyễn Thi –…

Continue Reading

Văn mẫu lớp 12

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích nhân vật A Phủ trong truyện ngắn Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích nhân vật A Phủ trong truyện ngắn Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài Dàn ý chi tiết 1. Mở bài – Giới thiệu tác giả, tác phẩm – Nêu vấn đề cần nghị luận: Phân tích nhân vật A Phủ trong truyện ngắn “Vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài – Khái quát…

Continue Reading

Văn mẫu lớp 12

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích nhân vật bà cụ Tứ trong truyện ngắn Vợ nhặt

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích nhân vật bà cụ Tứ trong truyện ngắn Vợ nhặt Dàn ý chi tiết 1. Mở bài – Giới thiệu tác giả, tác phẩm – Nêu vấn đề cần nghị luận: Phân tích nhân vật bà cụ Tứ trong “Vợ nhặt” – Khái quát chung 2. Thân bài: * Khái quát: – Bà cụ…

Continue Reading