Văn mẫu lớp 12

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích truyện ngắn Một người Hà Nội của Nguyễn Khải

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích truyện ngắn Một người Hà Nội của Nguyễn Khải Dàn ý chi tiết 1. Mở bài – Giới thiệu tác giả, tác phẩm – Nêu vấn đề cần nghị luận: Phân tích truyện ngắn “Một người Hà Nội” của Nguyễn Khải – Khái quát chung 2. Thân bài: * Khái quát: – Chủ đề…

Continue Reading

Văn mẫu lớp 12

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích truyện ngắn Mùa lá rụng trong vườn của Ma Văn Kháng

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích truyện ngắn Mùa lá rụng trong vườn của Ma Văn Kháng Dàn ý chi tiết 1. Mở bài – Giới thiệu tác giả, tác phẩm – Nêu vấn đề cần nghị luận: – Khái quát chung 2. Thân bài: * Khái quát: – Ma Văn Kháng quan niệm “Văn chương là niềm vui lớn…

Continue Reading

Văn mẫu lớp 12

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích và so sánh hình tượng đất nước trong bài thơ Đất nước của hai nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm và Nguyễn Đình Thi

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích và so sánh hình tượng đất nước trong bài thơ Đất nước của hai nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm và Nguyễn Đình Thi Dàn ý chi tiết 1. Mở bài – Giới thiệu tác giả, tác phẩm – Nêu vấn đề cần nghị luận: Phân tích và so sánh hình tượng đất nước trong…

Continue Reading

Văn mẫu lớp 12

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích tác phẩm Bắt sấu rừng U Minh Hạ của Sơn Nam

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích tác phẩm Bắt sấu rừng U Minh Hạ của Sơn Nam Dàn ý chi tiết 1. Mở bài – Giới thiệu tác giả, tác phẩm – Nêu vấn đề cần nghị luận: Phân tích tác phẩm “Bắt sấu rừng U Minh Hạ” của Sơn Nam – Khái quát chung 2. Thân bài: * Khái…

Continue Reading

Văn mẫu lớp 12

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích truyện ngắn Ông già và biển cả của Hê – minh – uê

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích truyện ngắn Ông già và biển cả của Hê – minh – uê Dàn ý chi tiết 1. Mở bài – Giới thiệu tác giả, tác phẩm – Nêu vấn đề cần nghị luận: Phân tích “Ông già và biển cả” của Hê – minh – uê – Khái quát chung 2. Thân bài:…

Continue Reading

Văn mẫu lớp 12

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích vẻ đẹp thơ mộng trữ tình của con sông Việt Nam qua tùy bút “Người lái đò sông Đà” của Nguyễn Tuân và bút kí “Ai đã đặt tên cho dòng sông” của Hoàng Phủ Ngọc Tường

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích vẻ đẹp thơ mộng trữ tình của con sông Việt Nam qua tùy bút “Người lái đò sông Đà” của Nguyễn Tuân và bút kí “Ai đã đặt tên cho dòng sông” của Hoàng Phủ Ngọc Tường Dàn ý chi tiết 1. Mở bài – Giới thiệu tác giả, tác phẩm – Nêu vấn…

Continue Reading

Văn mẫu lớp 12

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích tác phẩm Số phận con người của Sô – lô – khốp

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích tác phẩm Số phận con người của Sô – lô – khốp Dàn ý chi tiết 1. Mở bài – Giới thiệu tác giả, tác phẩm – Nêu vấn đề cần nghị luận: Phân tích tác phẩm “Số phận con người” của Sô – lô – khốp – Khái quát chung 2. Thân bài:…

Continue Reading

Văn mẫu lớp 12

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích tác phẩm Thuốc của Lỗ Tấn

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích tác phẩm Thuốc của Lỗ Tấn Dàn ý chi tiết 1. Mở bài – Giới thiệu tác giả, tác phẩm – Nêu vấn đề cần nghị luận: Phân tích tác phẩm “Thuốc” của Lỗ Tấn – Khái quát chung 2. Thân bài: * Khái quát: – Lỗ Tấn chuyên viết truyện ngắn, thơ, tạp…

Continue Reading

Văn mẫu lớp 12

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích hình ảnh người đàn bà hàng chài trong Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích hình ảnh người đàn bà hàng chài trong Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu Dàn ý chi tiết 1. Mở bài – Giới thiệu tác giả, tác phẩm – Nêu vấn đề cần nghị luận: Phân tích hình ảnh người đàn bà hàng chài trong “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh…

Continue Reading

Văn mẫu lớp 12

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu Dàn ý chi tiết 1. Mở bài – Giới thiệu tác giả, tác phẩm – Nêu vấn đề cần nghị luận: Phân tích tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu – Khái quát chung: cần nhìn nhận và đánh giá con…

Continue Reading