Văn mẫu lớp 12

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt của Lưu Quang Vũ

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt của Lưu Quang Vũ Dàn ý chi tiết 1. Mở bài – Giới thiệu tác giả, tác phẩm – Nêu vấn đề cần nghị luận: Phân tích vở kịch “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” của Lưu Quang Vũ. – Khái quát chung 2. Thân bài:…

Continue Reading

Văn mẫu lớp 12

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích vẻ đẹp của người lính trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích vẻ đẹp của người lính trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng Dàn ý chi tiết 1. Mở bài – Giới thiệu tác giả, tác phẩm – Nêu vấn đề cần nghị luận – Khái quát chung 2. Thân bài: * Khái quát: – Bài thơ gợi nhớ trong lòng bạn đọc về…

Continue Reading

Văn mẫu lớp 12

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích hình tượng ông lái đò trong tùy bút Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích hình tượng ông lái đò trong tùy bút Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân Dàn ý chi tiết 1. Mở bài – Giới thiệu tác giả, tác phẩm – Nêu vấn đề cần nghị luận: hình tượng ông lái đò trong tùy bút “Người lái đò sông Đà” của Nguyễn Tuân. –…

Continue Reading

Văn mẫu lớp 12

[Văn mẫu tuyển chọn] Nghị luận về Tình thương là hạnh phúc của con người

[Văn mẫu tuyển chọn] Nghị luận về Tình thương là hạnh phúc của con người Dàn ý chi tiết 1. Mở bài – Nêu vấn đề cần nghị luận: Tình thương là hạnh phúc của con người – Khái quát chung 2. Thân bài: * Giải thích: – “Tình thương” chính là sự san sẻ yêu thương, chia ngọt sẻ…

Continue Reading

Văn mẫu lớp 12

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích hình tượng sóng trong bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích hình tượng sóng trong bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh Dàn ý chi tiết 1. Mở bài – Giới thiệu tác giả, tác phẩm – Nêu vấn đề cần nghị luận: hình tượng sóng trong bài thơ “Sóng” của Xuân Quỳnh – Khái quát chung 2. Thân bài: * Khái quát: Tình yêu lứa…

Continue Reading

Văn mẫu lớp 12

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích truyện ngắn Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích truyện ngắn Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành Dàn ý chi tiết 1. Mở bài – Giới thiệu tác giả, tác phẩm – Nêu vấn đề cần nghị luận: Phân tích truyện ngắn “Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành – Khái quát chung 2. Thân bài: * Khái quát: Nguyễn Trung Thành…

Continue Reading

Văn mẫu lớp 12

[Văn mẫu tuyển chọn] Nghị luận xã hội về bạo lực học đường

[Văn mẫu tuyển chọn] Nghị luận xã hội về bạo lực học đường Dàn ý chi tiết 1. Mở bài – Nêu vấn đề cần nghị luận: bạo lực học đường – Khái quát chung 2. Thân bài: * Giải thích: – Bạo lực học đường là những hành vi thô bạo, ngang ngược, bất chấp công lý, đạo lý, xúc…

Continue Reading

Văn mẫu lớp 12

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân Dàn ý chi tiết 1. Mở bài – Giới thiệu tác giả, tác phẩm – Nêu vấn đề cần nghị luận: Phân tích truyện ngắn “Vợ nhặt” của Kim Lân – Khái quát chung 2. Thân bài: * Khái quát: – Nạn đói vào mùa xuân năm…

Continue Reading

Văn mẫu lớp 12

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích truyện ngắn Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích truyện ngắn Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài Dàn ý chi tiết 1. Mở bài – Giới thiệu tác giả, tác phẩm – Nêu vấn đề cần nghị luận: Phân tích nhân vật Mị trong “Vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài – Khái quát chung 2. Thân bài: * Khái quát: –…

Continue Reading

Văn mẫu lớp 12

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích hình ảnh sông Đà trong tùy bút Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân

[Văn mẫu tuyển chọn] Phân tích hình ảnh sông Đà trong tùy bút Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân Dàn ý chi tiết 1. Mở bài – Giới thiệu tác giả, tác phẩm – Nêu vấn đề cần nghị luận: hình ảnh sông Đà trong tùy bút “Người lái đò sông Đà” của Nguyễn Tuân. – Khái quát…

Continue Reading